Privacybeleid

Privacy-beleid

Onze groep verwerkt persoonsgegevens, dit is noodzakelijk voor het organiseren voor al onze geweldige activiteiten! het verwerken van persoonsgegevens doen wij natuurlijk met oog voor jouw privacy, download hier ons volledige privacy-beleid of bekijk hieronder ons uitgeschreven privacy-beleid.


Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo verwerken persoonsgegevens van leden, potentiële leden en hun ouders/verzorgers.

Privacy statement

Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo zijn aangesloten bij Scouting Nederland. Voor vragen over de privacy binnen scouting kunt u voor meer informatie terecht op www.scouting.nl/privacy. Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt er gebruik gemaakt van het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland (Scouts Online).


Registratie lidmaatschap

Om uzelf of uw kind te registreren bij Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo dient er een inschrijfformulier te worden ingevuld. Dit formulier wordt digitaal ingevuld en opgestuurd naar de ledenadministratie. Het inschrijfformulier wordt benut om de inschrijving in het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland in gang te zetten. Zodra de gegevens in dit systeem zijn ingevoerd, zal zowel het digitale document, alsook eventuele fysieke documentatie worden vernietigd ten behoeve van privacy.


Inschrijvingen kampen

Inschrijvingen voor georganiseerde kampen verlopen via het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Ingevulde formulieren worden tot het beëindigen van het lidmaatschap bij Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo bewaard in dit systeem.


Medicatiegegevens

Bij de aanvullende gegevens wordt er gevraagd naar medicatie die wordt gebruikt door het ingeschreven lid. Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo hechten waarde aan de veiligheid en het welzijn van haar leden. Bij dagelijkse bezigheden wordt daarom zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele intoleranties en allergieën. Ook in geval van nood, dient de (bege)leiding te beschikken over de medische informatie van haar leden (zoals medicatiegebruik), om dit ook te communiceren naar betrokken hulpdiensten. Indien deze informatie uit het ledenadministratiesysteem wordt geëxporteerd, zullen deze gegevens na gebruik worden vernietigd. Medicatiegegevens die verstrekt zijn zullen uiterlijk 2 maanden na het plaatsvinden van de activiteit worden gearchiveerd en/of verwijderd.


Financiële gegevens

Machtigingsgegevens voor contributies en facturen worden vastgelegd in het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Eventuele fysieke exemplaren zullen na beëindiging van het lidmaatschap worden vernietigd.


Beeldmateriaal

Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo hechten waarde aan het kunnen tonen van de uitgevoerde activiteiten door haar leden. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het ingeschreven lid. Via deze toestemming hebben Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo het recht beeldmateriaal te publiceren en op te slaan in haar archief. De toestemming kan echter altijd ingetrokken worden. Het archief is in beheer van Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo en is in een veilige omgeving geplaatst.


Fysieke gegevens

Voor het bijhouden van de presentie of het registreren van NAW-gegevens is het mogelijk dat speltak(bege)leiding gebruik maakt van fysieke documentatie. Deze documentatie bevindt zich achter een afgesloten kast, die alleen toegankelijk is door stafleden. Bijzondere persoonsgegevens zullen niet fysiek worden opgeslagen. Wat er wordt verstaan onder (bijzondere) persoonsgegevens staat op www.justitia.nl/privacy/persoonsgegevens.


Cookies

Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Formulieren website

Op onze website maken we gebruiken van verschillende formulieren. De reden hiervoor is om leden en niet-leden de mogelijkheid te geven om zich aan te melden voor uiteenlopende activiteiten, of om diensten aan te bieden. Te denken valt aan het aanmelden om een keer een dagje op onze scouting mee te lopen, een aanvraag doen om ons terrein te huren of het bestellen van een trui. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Datalekken

Indien er het vermoeden bestaat dat er een datalek heeft plaatsgevonden, wordt dit conform de richtlijnen van Scouting Nederland gemeld bij privacy@scouting.nl. De volledige procedure voor (vermoedelijke) datalekken kan worden teruggevonden op de website van Scouting Nederland.


Rechten lid

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageren Waterscoutinggroepen Cornelis de Houtman & Kaŝtanujo binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (ledenadministratie@cornelisdehoutman.nl of ledenadministatie@kastanujo.nl). Conform het privacy-beleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.


Versiebeheer

1.1 25 oktober 2019 Opgesteld
1.2 28 april 2021 Aanpassingen n.a.v. nieuwe website
1.3 1 januari 2023 Aanpassingen n.a.v. gezamenlijke website met Kaŝtanujo

×