Geschiedenis

Geschiedenis

Check alle oude foto’s via ons foto album!

Mis je iets of heb je aanvullingen? Mail dan naar info@waterscoutinggouda.nl

Gebeurtenissen

1930 – 1932

.

.

Groepsvorming

In 1930 werd “Groep één” opgericht in Gouda, waar mevrouw Kortenoever vanaf 1932 leiding aan geeft. Zij was toen 18 jaar. In 1932 werd de Gaarlandtgroep opgericht, voor fabrieks- en arbeiders meisjes, maar door leiding gebrek was deze groep geen lang leven beschoren. In september 1932 werd de groep al opgeheven. De enkele meisjes die overbleven kwamen samen als een ronde bij “Groep één”. In 1932 werd een watergroep opgericht, die ook niet lang bestond. Hier bleef een meisje van over, Riny Leefsma, die ook naar “Groep één” ging.

1930 – 1932

mei 1934

.

.

Naam Kastanujo

16 mei 1934 werd “Groep één” omgedoopt tot Kaŝtanujogroep. Kaŝtanujo betekent Kastanjeboom in het Esperanto en die taal stond in die jaren erg in de belangstelling. Mevr. Kortenoever had wat kennis van het Esperanto. De naamgeving vond plaats onder de Kastanjeboom in de tuin van het ouderlijk huis van mevr. Kortenoever aan de Fluwelensingel. De naamdag werd elk jaar gevierd. Dit jaar wordt ook besloten om zo snel mogelijk tenten te regelen voor kampen.

mei 1934

Jaren ’40

.

.

Afschaffing & heroprichting

In 1940 werd de padvinderij verboden, de groep werd ontmanteld en haar bezittingen moesten worden ingeleverd. De tenten zij de hele oorlog onvindbaar gebleven, maar kwamen na de oorlog gelukkig weer boven water. Na de oorlog werd in Reeuwijk een leidsterskamp gehouden om de heroprichting van de groepen te organiseren. De watergroep van mevrouw Kortenoever werd heropgericht en Greet Bokhoven-Hulleman werd leidster. Ook de landelijke koepel organisatie, het Nederlands Padvindsters Gilde (NPG) werd heropgericht. Er vinden rondeleidsters trainingen plaats in Ommen (1948) en bij de padvindersband wordt een meisjes band opgericht.

Jaren ’40

Juni 1945

.

.

Groepsvorming

Ongeveer 10 groepen worden gevormd, distriktsleiding vond dat ‘wilde men zeeverkenner worden moest men eerst maar eens zorgen tenminste 2e klas landverkenner te kunnen worden”.

Juni 1945

Voorjaar 1946

.

.

Terreinbeschikking

Distrikt gouda krijgt de beschikking over een buitencentrum in de plas roggebroek door de heer bouwmeester sr., naar het eiland ging men met gehuurde bootjes.

Voorjaar 1946

Zomer 1946

.

.

Eerste zomerkamp

Eerste zomerkamp, met friese beurtvaarder stomer van schipper van den heuvel (tocht gouda – brasemmermeer – westeinderpoel – amsterdam – ijmuiden – kaag – gouda).

Zomer 1946

Zomer 1948

.

.

Tweede zomerkamp

Tweede zomerkamp , zelfde boot als vorige keer (tocht pannerder-giethoorn).

Zomer 1948

Zomer 1949

.

.

Derde zomerkamp

Derde zomerkamp , dit maal in friesland met een gehuurde skutsje “de gudsekop” van de sneeker zeeverkenners.

Zomer 1949

Jaren ’50

.

.

Samenwerking

In 1952 Heeft de Kaŝtanujogroep twee watervendels: IVAG (Ik vind alles goed) en Brezowajko (Breng zon waar je komt). Er zijn samen 30 leden. Een jaar later organiseren de Kaŝtanujogroep en de Cornelis de Houtman groep voor het eerst samen het padvindstersbal in Kunstmin. Het doel was om geld te verdienen. Leiding te kort was ook toen een onderwerp wat aangestipt werd en er bood zich spontaan iemand uit het publiek aan voor deze taak. In februari 1953 meldt het logboek van de Kaŝtanujogroep/ IVAG vendel dat ze 23 jaar bestaan.

Jaren ’50

Zomer 1950

.

.

Eerste nawaka kamp

Cornelis de houtman neemt deel aan het allereerste nawaka kamp in terhorne.

Zomer 1950

Februari 1953

.

.

Plashuisje

De ouders van Ali Leest-Bouwmeester stellen in februari 1953 hun plashuis aan de (verlengde) Groene Ree beschikbaar voor de Kaŝtanujogroep : “Het is 3 bij 4 meter groot en staat op een stuk land van 45 bij 45 meter” aldus het programma schrift van de Kaŝtanujogroep/ IVAG vendel. Het werd op 2 mei geopend. Er werden kano’s opgeknapt en soms ook boten gehuurd. In de winter vonden de opkomsten plaats in de Peperstraat. De kabouters kwamen altijd op dit adres samen. ’s Zomers slapen de padvindsters ook regelmatig bij het plashuisje. ’s Nachts kwam ook de leiding er slapen, maar ze bemoeiden zich dan niet met het programma. In 1954 mag Anneke Maas als vertegenwoordiger van Zuid Holland naar de wereld conferentie in Woudschoten.

Februari 1953

1957

.

.

Herdenking 25 jaar waterwerk in Gouda

In 1957 vindt de landelijke herdenking van 25 jaar waterwerk in Gouda plaats in jeugdherberg “de Waterhaan” aan de  ’s Gravenbroekseweg in Sluipwijk. (krant 14-15 sept 1957) Het gebruik van het plashuis stopte in 1959, maar in 1960 wordt er een stukje grond aan de Twaalfmorgen/ hoek Vlietdijk gevonden.

1957

1961

.

.

Jubileum

In 1961 bestaat de Kastanujo 30 jaar en de Cornelis de Houtman 16 jaar (25 maart 1961). Samen organiseren ze een showavond. De eerste eigen boot van de Kastanujo heet “Ojunatsak” (het omgekeerde van Kaŝtanujo). In 1961 verkoopt de Cornelis de Houtman loten om een nieuw clubhuis te kunnen bouwen.

1961

April 1967

.

.

Huidige terrein

22 april 1967 officiele in gebruikname botenhuis (tijdelijk troeplokaal) aan de platteweg. Deze groep neemt hun oude clubhuis van de Bodegraafsestraatweg mee naar de Platteweg. In de jaren daarna worden hier een troeplokaal, een botenloods en een bouwkeet gezet.

April 1967

April 1968

.

.

Ledentoestroom

In 1968 wordt de eerste waterpadvindstersgroep (opgericht in 1932), de “Gemma Galvanigroep” opgeheven omdat hun huurcontract niet wordt verlengd. De leden van deze groep komen naar de Kaŝtanujogroep. Ze namen twee roeivletjes mee. Hilda van der Kemp is dan leidinglid van de Kaŝtanujo en Marian Bakker (van de Berg) was Gemma Galvanilid.

April 1968

1968 – 1969

.

.

Huidige terrein

Juni 1968 heeft de groep de beschikking over een stuk grond aan de Platteweg. Er worden twee lelievletten besteld door het bestuur en er komt een directiewagen als clubhuis. De boten arriveren in oktober; Poseidon 480 en Aeolus 481. Ondertussen zijn de welpen van de Cornelis de Houtman naar de Platteweg verhuisd zodat de kabouters van Jeruzalemstraat 11- 2 hoog naar 1 hoog konden verhuizen. In 1969 zijn er twee directiewagens; een voor de opkomsten en een voor het materiaal.

1968 – 1969

1973

.

.

Verdere samenwerking

Bij de Kaŝtanujo worden twee lelievletten aangeschaft: de Aphrodite 747 en de Ino 794. Ondertussen is het  leiding tekort zo groot dat het bestuur drie opties ziet voor de toekomst: de groep opheffen, samengaan met de St.Williebrordus of in federatief verband gaan samenwerken met de Cornelis de Houtman. De ouders kiezen voor de laatste optie. Hierdoor blijft de mogelijkheid om zich weer als specifiek meisjesgroep te ontplooien. De stuurlieden nemen het technisch gedeelte op zich, er wordt onder de stamleden van de Cornelis de Houtman geworven voor nieuwe leiding en tot het weer loopt neemt schipper Klijn (d’ Ouwe) de rest voor zijn rekening.

1973

1980 – 1981

.

.

Clubhuis

In 1980 worden de directiewagens, in de wandeling “de woonwagens” genoemd gesloopt, net als de bouwkeet van de Cornelis de Houtmangroep, om plaats te maken voor de bouw van het stamlokaal van de Cornelis de Houtman en het clubhuis voor de padvindsters. De padvindsters draaien tijdelijk bij de troep tot ze in 1981 ook een eigen clubhuis krijgen op de plek waar het op dit moment nog staat.

1980 – 1981

1984 – 1991

.

.

Nieuwe boten

In 1984 wordt de Najade 1141 aangeschaft. De eerste “sleper“ “Het kratje” kreeg de groep van iemand die aan de plas woonde. Het was een overnaadse sloep met een motor er in. In 1991 bouwde Erik Haxe de Surya, de huidige sleper.

1984 – 1991

1991

.

.

Brand clubhuis

Op 9 maart 1991 brak er brand uit in het clubhuis in een doorstroom apparaat (warmwater voorziening) Er was veel rook en waterschade, maar het gebouw stond nog en werd in originele staat opgeknapt. De kabouters hebben tot 1991 op de Jeruzalemstraat 11 gedraaid, boven de Gonz. Toen het clubhuis aan de Platteweg na de brand werd heropend kwamen de Kabouters voorgoed naar de Platteweg.

1991

2001

.

.

Website

In dit jaar lanceert Cornelis de Houtman zijn eerste website, een site die later zal worden vernieuwd en een belangrijke rol zal gaan spelen.

2001

2004

.

.

Verbouwing

In 2004 werd het clubhuis van de Kastanujo verbouwd. Er kwamen twee lokalen met een keuken en een sanitaire groep er tussen in. Boven werden leidinghokken gemaakt, opslagruimte en een Wilde vaart hok. De verbouwing viel erg duur uit  wat tot 2012 financiële hoofdbrekens betekenden voor de besturen. Via acties van jeugdleden, hun ouders en heel zuinig leven zijn de schulden afbetaald. Ondertussen zijn de kabouters omgedoopt tot Shanti-welpen in de lijn van Scouting Nederland en draaien zowel de padvindsters als de Shanti’s elke zaterdagmiddag tegelijk hun programma.

2004

2005

.

.

Website

In dit jaar lanceert de Kastanujo haar eerste website, een site die later zal worden vernieuwd en een belangrijke rol zal gaan spelen.

2005

2009 – 2010

.

.

Nieuwe groepstruien

In 2009 wordt er een nieuwe groepstrui ontworpen. In 2010 krijgen alle leden een nieuwe groepstrui vanwege het jubileum dat jaar. Inmiddels is de blauwe houtmantrui onmisbaar geworden binnen de vereniging.

2009 – 2010

2009

.

.

Nieuw groepslogo

In 2009 wordt er een nieuw groepslogo gepresenteerd. Het logo is in de stijl van het oude logo, maar met nieuwe tinten.

2009

2010

.

.

Jubileum

In 2010 viert de Houtman zijn 65 jarig jubileum! Dat jaar was de Apollo (65) omgetoverd door een mooie jubileum creatie. Dit jaar waren er diverse festiviteiten voor jong en oud zoals een reünie en jubileumweekend.

2010

2011

.

.

Nieuwe website

In 2011 wordt er voor de Houtman en Kastanujo een nieuwe website gelanceerd. Hier kunnen kinderen zich inschrijven om mee te kijken en leden kunnen hier alle informatie vinden.

2011

2013 – 2015

.

.

Winnaarsjaren

Vanaf 2013 presteerde de Houtman op het hoogste niveau wat betreft de (landelijke) zeilwedstrijden. Op de kaagcup wonnen deze jaren drie keer op rij de wisselbeker in de standaard klasse. In 2013 daarnaast ook nog eens de wisselbeker in de vrije klasse. In deze jaren pakte de Houtman ook meermaals de eerste, tweede en derde plekken in alle klassen op het NK! De precieze uitslagen zijn terug te lezen op de websites van de Kaagcup en LSZW.

2013 – 2015

2020

.

.

Nieuwe websites

Het was inmiddels wel duidelijk dat de website flink was verouderd na bijna 10 jaar. In 2020 werd een nieuwe website gelanceerd voor beide groepen.

2020

2020

.

.

Jubileum

In 2020 bestond de Kastanujo 90 jaar en de Cornelis de Houtman 75 jaar. Vanwege de coronamaatregelen waren alle festiviteiten dat jaar afgelast.

2020

2021

.

.

Viering jubileum

In 2021 vierden we het 90-jarig bestaan van de Kastanujo en het 75-jarig bestaan van Cornelis de Houtman. Vanwege de coronamaatregelen waren alle festiviteiten dat jaar afgelast behalve de jubileumdag en groepsbarbecue, die konden nog net plaatsvinden. Het was die dag een groot feest!

2021

2022

.

.

Nieuwe bevers!

Na de opheffing van de bevers in 2012. Openen de groepen in 2022 weer een gezamenlijke beverspeltak (jongens & meisjes van 5 tot 7 jaar).

2022

2022

.

.

Waterscouting Gouda

In 2022 gaan de groepen in gezamenlijke naam verder als ‘Waterscouting Gouda’. Wel blijven de groepen Cornelis de Houtman & Kastanujo natuurlijk bestaan. Er komt een nieuwe gezamenlijke website, ledenblad en nog veel meer. De groepen gaan nieuwe logo’s gebruiken en de Kastanujo neemt ook een nieuwe groepstrui met dit logo.

2022

2022

.

.

Kaagcup

Waterscouting Cornelis de Houtman uit Gouda wint dit jaar met afstand de drukst bezochte Kaagcup ooit.

2022

2022

.

.

Nederlands Kampioen

De stam is dit jaar Nederlands Kampioen geworden in de open klasse lelievlet zeilen.

2022

2023

.

.

Opnieuw winst Kaagcup

Waterscouting Cornelis de Houtman uit Gouda heeft dit jaar opnieuw de Kaagcup gewonnen.

2023

2023

.

.

Daan Smit ontvangt Gouden Edelhert

Daan Smit ontvangt van Scouting Nederland het op een na hoogste waarderingsteken: het Gouden Edelhert.

Vooral zijn inzet om het CWO op niveau te tillen in zijn directe omgeving, is complimenten waard. Daarnaast heeft hij zijn kennis en ervaring ook meegenomen naar het land om een belangrijke rol te spelen in het nieuwe CWO systeem.

Pepijn van der Wiel, Jasper van Velzen en Rene van Herk hebben voor hun inzet een Gouden Vos ontvangen.

2023

2023

.

.

Nederlands Kampioen

De boot met zeilnummer 243 heeft in de klasse tot en met 15 jaar de eerste prijs behaald en neemt daarmee de wisselprijs voor het Nederlands Kampioenschap mee naar Gouda.

Ook heeft de boot met zeilnummer 797 van Waterscouting Cornelis de Houtman de derde prijs behaald in de open klasse van het Nederlands Kampioenschap lelievlet zeilen.

2023

Overzicht prijzen

Kaagcup

Eerste veld – standaardklasse
2023Eerste plaats1187Elmar Smaling
2017Tweede plaats1187Coen Cosijn
2016Eerste plaats797Douwe de Bruin
2015Tweede plaats797Douwe de Bruin
2015Derde plaats1187Coen Cosijn
2014Tweede plaats642Onno Blom
2014Derde plaats243Douwe de Bruin
2013Eerste plaats1465Onno Blom
2013Eerste plaats1187Jaap Niks
2013Tweede plaats243Douwe de Bruin
2008Tweede plaats798Michiel Voskamp
2008Derde plaats1187Sven Alma
2003Tweede plaats642Eelco Visser
2003Derde plaats1187Roel Gomes
2002Eerste plaats1187Jord Alma
Eerste veld – open klasse
2022Derde plaats797Douwe de Bruin
2019Eerste plaats797Douwe de Bruin
2017Derde plaats797Lars Alma
2013Eerste plaats797Sven Alma
2013Tweede plaats1712Lars Alma
2011Derde plaats797Sven Alma
2010Derde plaats797Sven Alma
Wisselprijzen
2023Standaardklasse
2022Standaardklasse
2016Open klasse
2015Standaardklasse
2014Standaardklasse
2013Standaardklasse
2013Open klasse
1978Standaardklasse

Landelijke zeilwedstrijden (NK)

Eerste veld – leeftijd tot en met 15 jaar
2023Eerste plaats243Kjeld Slinger
2018Derde plaats480Meijs van der Vliet
2014Eerste plaats243Douwe de Bruin
2013Eerste plaats243Douwe de Bruin
2013Derde plaats642Youp van ’t Hoff
2012Eerste plaats642Tim Cosijn
2012Derde plaats243Douwe de Bruin
2011Tweede plaats1187Jaap Niks
2011Derde plaats798Simon Snaterse
Eerste veld – leeftijd tot en met 18 jaar
2013Eerste plaats797Jaap Niks
2013Tweede plaats65Renske de Bruin
2008Derde plaats1187Sven Alma
2002Eerste plaats1187Jord Alma
Eerste veld – open klasse
2023Derde plaats797Douwe de Bruin
2022Eerste plaats797Douwe de Bruin
2015Eerste plaats797Ewout Bezembinder
2014Eerste plaats797Ewout Bezembinder
2013Tweede plaats1187Lars Alma
2012Tweede plaats797Lars Alma
2010Tweede plaats797Sven Alma

Vlootzaken

Naam: t Duifke
Soort: overnaadse houten zeil sloep
Aankoopjaar:
1964 al binnen de vereniging

Naam: Narwal
Soort: houten motorboot
Aankoopjaar:
1966 al binnen de vereniging
Opmerkingen: men spreekt in “72 over een luchtgekoelde motor, verhalen gaan over een niet te houden motorboot die vol lag met gewicht om slepen mogelijk te maken

Naam: Voschbear
Soort: overnaadse houten zeil sloep
Opmerkingen: deze is waarschijnlijk alleen maar uit het water gehaald om op te knappen en is uiteindelijk een geweldig kampvuur geworden

Naam: De oege
Soort: sleepvlet
Aankoopjaar: omstreeks 1969
Opmerkingen: sleepboot met 80 pk fordson suttonpower motor die dienst heeft gedaan bij de zuiderdee werken 

Naam: Apollo
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 65
Bouwjaar: 1958
Aankoopjaar: 1958
Opmerkingen: eerste lelievlet van de vereniging gesponsord door Gouda Apollo kaarsenfabriek (Croda)

Naam: Mauritius
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 197
Bouwjaar: 1961
Aankoopjaar: 1961
Opmerkingen: in de jaren 80 is er een poging gedaan hier een motorvlet van te maken, helaas afgevoerd naar het oud ijzer

Naam: Hollandia
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 243
Bouwjaar: 1962
Aankoopjaar: 1962

Naam: Amphitrite
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 438
Bouwjaar: 1967
Aankoopjaar: 1967
Opmerkingen: verkocht in de 90er jaren aan scouting moordrecht

Naam: Sirius
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 477
Bouwjaar: 1967
Aankoopjaar: 1967
Opmerkingen: verkocht rond 2014 aan een groep in nood

Naam: Argo
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 642
Bouwjaar: 1973
Aankoopjaar: 1973

Naam: Antares
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 797
Bouwjaar: 1976
Aankoopjaar: 1976
Opmerkingen: de antares en dorado zijn voor een groot deel gesponsord door de ouders die na het Engeland kamp gevraagd waren of ze het overgebleven geld wouden doneren aan de vereniging 

Naam: Dorado
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 798
Bouwjaar: 1976
Aankoopjaar: 1976
Opmerkingen: de antares en dorado zijn voor een groot deel gesponsord door de ouders die na het Engeland kamp gevraagd waren of ze het overgebleven geld wouden doneren aan de vereniging 

Naam: D”ouwe
Soort: opduwer
Bouwjaar: 1929
Aankoopjaar: 1985
Opmerkingen: Opduwer met lister cs 2/12 gekocht in Friesland als sleepboot voor de vereniging

Naam: Mercurius
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 1187
Bouwjaar: 1986
Aankoopjaar: 1987

Naam: De Beuker
Soort: Sleepvlet
Aankoopjaar: 1995
Opmerkingen: gekocht als kruiser met buitenboordmotor omgebouwd tot sleepvlet

Naam: Nautilus
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 1465
Bouwjaar: 2000
Aankoopjaar: 2000
Opmerkingen: als actie om geld op te halen hebben we door heel Gouda promotiepakketen van een supermarkt rondgebracht

Naam: Polaris
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 1686
Bouwjaar: 2011
Aankoopjaar: 2011
Opmerkingen: verkregen via het vletten op de maas project waarbij scholieren onder begeleiding een boot bouwden, deze won de prijs voor de best gebouwde boot

Naam: Atlantis
Soort: lelievlet
Zeilnummer: 1712
Bouwjaar: 2012
Aankoopjaar: 2012
Opmerkingen: verkregen via het vletten op de maas project waarbij scholieren onder begeleiding een boot bouwden

×