Bestuur

Bestuur

Onmisbaar in iedere organisatie of groep is een bestuur, in ons geval enthousiaste vrijwilligers die alle randzaken voor de scouting regelen. Het bestuur neemt de volgende taken op zich:

Bestuur Cornelis de Houtman
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ledenadministratie
Vlootcommissie
Algemeen bestuurslid
Verhuur coördinator
Praktijkbegeleider
Speltakbegeleiders
Groepsbegeleider

Bestuur Kastanujo
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Ledenadministratie
Vlootcommissie
Algemeen bestuurslid
Verhuur coördinator
Praktijkbegeleider
Speltakbegeleiders
Groepsbegeleider

Neem contact met ons op: bestuur@cornelisdehoutman.nl of bestuur@kastanujo.nl

Binnen onze vereniging is het bestuur ook regelmatig te vinden op het terrein om te helpen met klussen, voor contact met de leidingleden of gewoon voor de gezelligheid.

Wij zijn opzoek naar:

De bestuursleden zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s! Dus mocht je lang geleden op scouting hebben gezeten en toch nog een klein beetje terug verlangen naar de mooie oude tijd, of een ouder zijn met een zoon / dochter op de groep? Kijk hieronder voor de open functies of neem contact met ons op!

<strong>Voorzitter</strong>
Voorzitter

Maar 2 uur per week
Als voorzitter ga jij aan de slag met alles wat te maken heeft met de randzaken zodat onze groep sport en spel kan blijven organiseren. Denk hierbij aan contact met externe (zoals gemeente) en het plannen van langlopende projecten.

<strong>Algemeen bestuurslid</strong>
Algemeen bestuurslid

Maar 2 uur per week
✔ Betrokken ouder
Als algemeen bestuurslid ga jij aan de slag met verschillende randzaken binnen onze vereniging zodat onze groep sport en spel kan blijven organiseren. Denk hierbij aan goed contact met onze leidingteams, beleid maken en ondersteunen waar nodig.

<strong>Terreinbeheerder</strong>
Terreinbeheerder

Maar 2 uur per week
✔ Betrokken ouder
Als terreinbeheerder ga jij aan de slag met alles wat te maken heeft met onderhoud van de gebouwen en terrein zodat onze groep sport en spel kan blijven organiseren. Denk hierbij aan het opzetten en coördineren van klussen, zelf actief klussen uitvoeren, plannen maken rondom en onderhoud en contact met de actieve stam.

<strong>Groepsbegeleider</strong>
Groepsbegeleider

Maar 2 uur per week
Als begeleider ben je goed op de hoogte wat er onder de vrijwilligers leeft en ben je alert op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen, jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers om te horen hoe het gaat en werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers behoren tot de taken van een groepsbegeleider.

<strong>Praktijkbegeleider</strong>
Praktijkbegeleider

Maar 2 uur per week
Als praktijkbegeleider ondersteun je leidinggevenden (en de andere binnen de groep actieve functionarissen) bij het verwerven van de benodigde competenties. Dat doe je tijdens en rond de opkomsten. Je coacht de leidinggevende op basis van een kwalificatiekaart, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke competenties iemand beschikt.

<strong>Penningmeester</strong>
Penningmeester

Maar 2 uur per week
✔ Betrokken ouder
Als penningmeester vertaal je het groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën. Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening, financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incassosysteem en jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans behoren tot de taken van een penningmeester.

<strong>Secretaris</strong>
Secretaris

Maar 2 uur per week
✔ Betrokken ouder
Als secretaris ben je verantwoordelijk voor verslaglegging van afspraken van de vergaderingen en voor het verzamelen en bewaren van informatie van de groep. Verslaglegging actiepunten van 12 vergaderingen per jaar, correspondentie en administratieve contacten en plannen van de vergaderingen behoren tot de taken van de secretaris.

Om op de Platteweg een actieve scouting, voor zowel jongens als meiden in alle leeftijdscategorieën, te hebben zijn er continue voldoende enthousiaste leden in alle speltakken nodig. Want enthousiaste leden betekent ook dat er voldoende leidingleden en andere vrijwilligers om dit draaiende te houden.

Om dit te realiseren is het volgende essentieel:
• Goed onderhouden terrein en gebouwen;
• Voldoende gekwalificeerde en gewaardeerde leiding (speltakken en besturen);
• Leuke en leerzame activiteiten, voor elk seizoen en elke leeftijdscategorie;
• Betrokken ouders & oud-leden;
• Tevreden buren, verhuurders en andere belanghebbenden.

Binnen de groepsvereniging gebeurt het, daar vinden de spelactiviteiten plaats en wordt regulier onderhoud aan de vloot en andere materialen gedaan. Daarnaast is er het Kabelgat, voor (hulp bij) onderhoud. Elke speltak (Bevers, Welpen, Shanti-welpen, Verkenners, Padvindsters, Wilde Vaart en Stam) kent een leidingteam en een speltakbegeleiding.

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, de lokalen, voldoende en gekwalificeerde leiding en een financieel gezonde vereniging.


Ter ondersteuning van de groep is er een Stichting tot Instandhouding voor beide groepen. De stichting is beheerder van het vermogen van de vereniging en is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de roerende
en onroerende zaken van de groep. Dit wil zeggen dat de stichting er voor zorgt dat de vereniging het spel van scouting kan spelen. In het lopende jaar, maar ook over 10-15 jaar, vandaar dat in de naam ‘tot instandhouding van’ is opgenomen.

Zij houdt zich bezig met:
• Financiële continuïteit waarborgen (begroting & jaarrekening, verzekeringen, contributie);
• Groot onderhoud/renovatie plannen, (laten) uitvoeren en afhandelen;
• Strategisch benodigde/gewenste externe contacten (gemeenten, plassengebied, Goudse Hout, buren, etc.);
• Ledenadministratie en basale leden-/oudercommunicatie.

De besturen van de groep en de stichting werken nauw samen, als soort van ‘personele unie’

Trainen van leidingteams

Praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider begeleidt en beoordeelt de leidinggevenden en de teams op hun competenties. Hebben zij in huis wat nodig is om de kwaliteit te leveren die ten goede komt aan het spel en de hele Scoutinggroep? Je coacht en motiveert vrijwilligers in de groep om zich verder te ontwikkelen en hun kwalificatie te behalen. De functieprofielen en kwalificatiekaarten helpen om inzichtelijk te krijgen welke competenties (het geheel aan vaardigheden, kennis en houding over een onderwerp) er nodig zijn om een (deel)kwalificatie te behalen. Als de praktijkbegeleider akkoord is met de behaalde competenties die nodig zijn voor een kwalificatie, dan neemt hij contact op met de praktijkcoach van de regio. Deze doet in samenspraak met de praktijkbegeleider de eindbeoordeling en geeft de kwalificatie af. Als je meer wilt weten, kijk dan op de pagina over het kwalificatieproces of ga naar Tools praktijkbegeleider. Een praktijkbegeleider is niet hetzelfde als een groepsbegeleider.

Groepsbegeleider
De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en in te grijpen als er zaken niet lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. Uiteraard werkt de groepsbegeleider nauw samen met de praktijkbegeleider. Als je meer wilt weten, kijk dan op de pagina over het kwalificatieproces of ga naar Tools groepsbegeleider.

Taken van de groepsbegeleider
 • Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers hoe het gaat.
 • Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers.
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
 • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep.
 • Samenwerking met de praktijkbegeleider.
Taken van de praktijkbegeleider
 • Bewaken van de kwaliteit van de teams en de individuele vrijwilligers.
 • Ondersteunen van vrijwilligers in het behalen van de competenties voor hun functie.
 • Ondersteunen van vrijwilligers in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Beoordelen van de competenties.
 • Aanvragen van kwalificatiebeoordelingen bij de praktijkcoach.
 • Organiseren van de benodigde activiteiten die nodig zijn voor de vrijwilligers bij hun ontwikkeling of leertraject.
 • Bewaken van de kwaliteit van het spelaanbod.
 • Afstemming met de groepsbegeleider.

Sociale veiligheid

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar.

Daarnaast houd het bestuur zich bezig met het regelen van VOG bewijzen.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die onze waterscoutinggroepen getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Ook ziet het bestuur toe op de naleving van de gedragscode, opgesteld door Scouting Nederland.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op onze sociale veiligheid pagina.

Contact

Vragen? Neem contact op via bestuur@cornelisdehoutman.nl of bestuur@kastanujo.nl

×