Bestuur

Bestuur

Onmisbaar in iedere organisatie of groep is een bestuur, in ons geval een groep enthousiaste vrijwilligers die alle randzaken voor de scouting regelen. Het bestuur neemt de volgende taken op zich:

Groepsbestuur Cornelis de Houtman
Voorzitter
Penningmeester
Ledenadministratie
Vlootcommissie
Algemeen bestuurslid
Verhuur coördinator
Speltakbegeleiders

Stichtingsbestuur Cornelis de Houtman
Voorzitter
Penningmeester
Ledenadministratie

Neem contact met ons op: bestuur@cornelisdehoutman.nl

Groepsbestuur Kastanujo
Voorzitter
Penningmeester
Ledenadministratie
Vlootcommissie
Algemeen bestuurslid
Verhuur coördinator
Speltakbegeleiders

Neem contact met ons op: bestuur@kastanujo.nl

Binnen onze vereniging is het bestuur ook regelmatig te vinden op het terrein om te helpen met klussen, voor contact met de leidingleden of gewoon voor de gezelligheid.

Wij zijn opzoek naar:

Het bestuur is altijd op zoek naar nieuwe collega’s! Dus mocht je lang geleden op scouting hebben gezeten en toch nog een klein beetje terug verlangen naar de mooie oude tijd, of een ouder zijn met een zoon / dochter op de groep? Kijk hieronder voor de open functies of neem contact met ons op!

Om op de Platteweg een actieve scouting, voor zowel jongens als meiden in alle leeftijdscategorieën, te hebben zijn er continue voldoende enthousiaste leden in alle speltakken nodig. Want enthousiaste leden betekent ook voldoende leidingleden en andere vrijwilligers om dit draaiende te houden.

Om dit te realiseren is het volgende essentieel:
• Goed onderhouden terrein en gebouwen;
• Voldoende gekwalificeerde en gewaardeerde leiding (speltakken en besturen);
• Leuke en leerzame activiteiten, voor elk seizoen en elke leeftijdscategorie;
• Betrokken ouders & oud-leden;
• Tevreden buren, verhuurders en andere belanghebbenden.

Binnen de groepsvereniging gebeurt het, daar vinden de spelactiviteiten plaats en wordt regulier onderhoud aan de vloot en andere materialen gedaan. Daarnaast is er het Kabelgat, voor (hulp bij) onderhoud. Elke speltak (Bevers, Welpen, Shanti-welpen, Verkenners, Padvindsters, Wilde Vaart en Stam) kent een leidingteam en een speltakbegeleiding.

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, de lokalen, voldoende en gekwalificeerde leiding en een financieel gezonde vereniging.


Ter ondersteuning van de groep is er een Stichting tot Instandhouding voor beide groepen. De stichting is beheerder van het vermogen van de vereniging en is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de roerende
en onroerende zaken van de groep. Dit wil zeggen dat de stichting er voor zorgt dat de vereniging het spel van scouting kan spelen. In het lopende jaar, maar ook over 10-15 jaar, vandaar dat in de naam ‘tot instandhouding van’ is opgenomen.

Zij houdt zich bezig met:
• Financiële continuïteit waarborgen (begroting & jaarrekening, verzekeringen, contributie);
• Groot onderhoud/renovatie plannen, (laten) uitvoeren en afhandelen;
• Strategisch benodigde/gewenste externe contacten (gemeenten, plassengebied, Goudse Hout, buren, etc.);
• Ledenadministratie en basale leden-/oudercommunicatie.

De besturen van de groep en de stichting werken nauw samen, als soort van ‘personele unie’

Sociale veiligheid

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar.

Daarnaast houd het bestuur zich bezig met het regelen van VOG bewijzen.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die onze waterscoutinggroepen getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Ook ziet het bestuur toe op de naleving van de gedragscode, opgesteld door Scouting Nederland.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op onze sociale veiligheid pagina.

Contact

Vragen? Neem contact op via bestuur@cornelisdehoutman.nl of bestuur@kastanujo.nl

Feedback
Feedback
Jouw feedback aan ons:
Verzenden
Bedankt voor je feedback, we gaan ermee aan de slag!